SCHILLER 全自動體外除顫器(型號 : FRED-PA-1)

$22,880.00

描述

產品型號 : FRED-PA-1

 

產品內容 :

  • 瑞士品牌
  • 尺寸: 310(H) x 255 (L) x 100(W) mm
  • 淨重 2.5kg (包電池和標準配件)
  • 防護等級 IP55
  • 8年機身保養, 5年電池保養
  • 廣東話, 英語, 普通話可撰其中